Authorพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
Titleฎีกาชีวิต ฉบับ รัก ชัง โลภ / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 292 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

บทเรียนชายไม่ซื่อกับคู่หมั้น -- ขาดอายุความฟ้องหย่า -- มิใช่สินสมรส -- บอกล้างสัญญาระหว่างสมรส --หนี้สินร่วม -- สิทธิของลูก -- ห้ามฎีกาข้อเท็จจริง -- หนี้ของเจ้ามรดก -- สิทธิการจำยอม


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ครอบครัว กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- มรดก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)346.016 พ759ฎCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.016 พ759ฎCHECK SHELVES
Education Library346.015 พ759ฏCHECK SHELVES