Authorปิยะนุช ธนาบูรณะสิริ
Titleการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าของสารคลอแรมเฟนิคคอลโดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางโบรอน-โดปไดมอนด์ / ปิยะนุช ธนาบูรณะสิริ, พัชราภร อุตมวาทิน
Imprint 2548
Descript 70 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า คลอแรมเฟนิคอล

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3309CHECK SHELVES