Authorเพชร ตุมกระวิล
Titleหนังสีและหนังเล็ก = Colour leather and shadow pupet / แต่งโดย เพชร ตุมกระวิล ; แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช
Imprint บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

ละครสรอมอล (ละครเงา) สแบกธม (หนังใหญ่) -- ละครเงาหนังเล็ก -- ศิลปะหนังเล็ก และชีวิตชาวเขมร -- หนังสี -- พิธีที่หนังสีใช้แสดง -- วิธีแสดงหนังสี


หนังตะลุง -- กัมพูชา หนังใหญ่ -- กัมพูชา หนังเล็ก -- กัมพูชา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)791.5309596 พ873หCHECK SHELVES