Authorนุด ณาราง
Titleอองโกร์นครน้ำ แหล่งกำเนิดอารยธรรมขแมร์ / แต่งโดย นุด ณาราง ; แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช
Imprint บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 330 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

อารยธรรมเขมร -- อารยธรรมสมัยอองโกร์ และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ทางด้านการบริหารน้ำ -- กสิกรรมและศาสนา -- อองโกร์ นครน้ำ การใช้สอยที่ดินหรือการใช้สอยที่ดินเกินความจำเป็น -- เพื่อประวัติทางภูมิวิทยาแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา -- ภาพลักษณ์อองโกร์ เป็นความภูมิใจของเขมร


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์ กัมพูชา -- อารยธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.6 น729อCHECK SHELVES