Authorบาหยัน อิ่มสำราญ
Titleวิพากษ์วรรณกรรม / บาหยัน อิ่มสำราญ
Imprint กรุงเทพฯ : ตุลารำลึก, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (22), 372 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

เสือโค : ความรุนแรงและการสืบทอด -- วาทกรรมเรื่องนารายณ์สิบปาง : การรื้อสร้างองค์ความรู้เรื่องเทพปกรณัมฮินดูในสังคมไทย -- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : จากวีรบุรุษราชสำนักสู่วีรบุรุษราชาชาตินิยม -- พุทธทำนายมอญและพุทธทำนายไทย : จากชาดกสู่วรรณกรรมของกลุ่มชน -- บางระจัน : ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรม -- สงครามคราวสมเด็จพระสุริโยทัยขาดคอช้างใน "ผู้ชนะสิบทิศ" ของ ยาขอบ -- น้องสาว ของ อาษา ขอจิตต์เมตต์ : นวนิยายเพื่อศักดิ์ศรีของคนจนหลัง พ.ศ. 2575 -- ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข? ของ สุภา ศิริมานนท์ : วรรณกรรมคำสอนพระราชานอกกระแสจารีต -- นวนิยาย 'กามวิตถาร' และบรรยากาศการวิจารณ์เมื่อกึ่งพุทธกาล


วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์ วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์ วรรณคดี -- การศึกษาและสอน การวิพากษ์

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library896.91 บ295วCHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท PL4205 บ229ว 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)801.959 บ295วCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)801.959 บ295วCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4205 บ229ว 2548CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4205 บ229ว 2548CHECK SHELVES