Authorวิฑูรย์ กองศรี
Titleการค้นหาสารยับยั้งการขยายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอดส์จากฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์ / วิฑูรย์ กองศรี, วิรัตน์ สุขพอ
Imprint 2548
Descript 42 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

เชื้อไวรัสเอดส ไวรัส -- สารยับยั้ง สมุนไพร -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3322CHECK SHELVES