Authorจตุพร ใจดำรงค์
Titleการพัฒนาโปรแกรมเพื่อจำแนกลักษณะอาการสำคัญ ของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย / จตุพร ใจดำรงค์, สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
Imprintสงขลา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้, 2547
Descript 86 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ -- วัตถุประสงค์ของโครงการ -- ของเขตของโครงการ -- ประโยชน์ที่ได้รับ -- แผนภูมิควบคุม -- แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย -- การตีความแผนภูมิควบคุม -- การทำงานของโปรแกรม -- การรับข้อมูล -- การเขียนกราฟ -- การจำแนกลักษณะอาการสำคัญ -- การแสดงผล


ออโตลิสพ์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)519.7 จ136ก 2547CHECK SHELVES