Authorอมร จันทรสมบูรณ์
Titleปัญหาการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กับพื้นฐานกฎหมายมหาชนของประเทศไทย ตอนที่ 1 / อมร จันทรสมบูรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549
Descript 191 หน้า ; 21 ซม

จารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิง 2488- ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายมหาชน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)342.593 อ274ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342.593 อ274ปCHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 900 อ274ป 2549LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 900 อ274ป 2549CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 900 อ274ป 2549CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 900 อ274ป 2549CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 900 อ274ป 2549CHECK SHELVES