Authorพรรณี ลีลาดี
Titleการสังเคราะห์ไดโทปิกรีเซบเตอร์โดยใช้คาลิกซ์[4]เอรีน เป็นโครงสร้างพื้นฐาน / พรรณี ลีลาดี
Imprint 2548
Descript 54 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ไดโทปิกรีเซบเตอร์ -- การสังเคราะห์ คาลิกซ์[4]เอรีน

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/3313CHECK SHELVES