Authorวรนุช เจียรธรรม
Titleผลของแหล่งซิลิกาต่อสมบัติของแซดเอสเอ็ม-5 และความเลือก จำเพาะ ต่อผลิตภัณฑ์ของการแตกย่อยพลาสติก / วรนุช เจียรธรรม
Imprint 2548
Descript 51 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ซิลิกา แซดเอสเอ็ม-5 พลาสติก

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3320CHECK SHELVES