Titleตำนาน-พิธี-เวที-ละคร (2) : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่องชาติและชาติพันธุ์ / [ปฐม หงษ์สุวรรณ...(และคนอื่นๆ)]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
Descript 22, 16, 45 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

ตำนานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์ของไทพวนและผู้ไทในประเทศไทย / ปฐม หงษ์สุวรรณ -- พิธีกรรม กับ พรมแดนทางชาติพันธุ์ข่า(มุ) : กรณีศึกษา หมู่บ้านแม่ทาน ต. สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง / กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง -- วัดสรพงศ์และตัวตนของคนยวนสีคิ้ว : เรื่องเล่าของการต่อรองอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ / สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.DS569 ต225CHECK SHELVES