Authorชัชชัย โกมารทัต
Titleกีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต
Imprint กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความหมายและความสำคัญของกีฬาพื้นเมืองไทย -- ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาพื้นเมืองไทย -- ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมือง : กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงธนบุรี ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้ : เก้ปิดตา ; เก้วง ; ขว้างราว ; ขว้างลิง ; คุลาตีผ้า ; ชนเข่า ; ชนโคคน ; ชิงหลักชัย ; ซัดต้ม ; ซีละ ; ดำหา ; ตะกร้อขนไก่ ; ตีขอบกระด้ง ; ถีบครก ; ผีเข้าขวด ; มวยทะเล ; แย่งมะพร้าวท่าน้ำมัน ; แย่งเมือง ; โยนพลอง ; ราวเด้อ ; เรือพวงจาก ; เรือลูกโป่ง ; ลูกฉุด ; สะบ้าคลานช้าง ; สะบ้าเจ้าสาว ; สะบ้าใต้เลย ; อ้าว้าย ; อ้ายโม่ง ; อุ่ย


กีฬาพื้นเมือง -- ไทย (ภาคใต้) การละเล่น -- ไทย (ภาคใต้) ไทย (ภาคใต้) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library796.09593 ช353ตCHECK SHELVES
Arts LibraryGV1204.81.T5 ช212กตCHECK SHELVES
Thai Studies Library796.09593 ช353ตCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)796.09593 ช353ก ภตCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวก 15 012801LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10GV1204.81.T5 ช62 2549CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10GV1204.81.T5 ช62 2549MISSING