Authorเฮิร์ซเฟลด์, ไมเคิล
Titleเปรียบเทียบความเป็นไทยกับความเป็นกรีก : ความสำคัญของแนวคิดทางมานุษยวิทยาในชีวิตประจำวัน / ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
Descript 21 หน้า ; 29 ซม

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมกรีก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.DS568 ฮ277ปCHECK SHELVES