Authorจิรประภา บุญพรหม
Titleกริยาสกรรม : โครงสร้างแบบซับซ้อนและหน้าที่ของกรรม = Verbes transitifs : constructions operatrices et fonctions de leurs complements / จิรประภา บุญพรหม
Imprint [เชียงใหม่] : มิ่งขวัญ, 2541
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 230 หน้า ; 19 ซม

ภาษาฝรั่งเศส -- คำกริยา ภาษาฝรั่งเศส -- แบบเรียนสำเร็จรูป

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPC2272 จ237กCHECK SHELVES