Authorนิศาชล เนื่องจำนงค์
Titleการศึกษาอินฟราเรดสเปกตรัมของมรกต / นิศาชล เนื่องจำนงค์
Imprint 2548
Descript 42 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี มรกต

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3298CHECK SHELVES