Authorถิรวัฒน์ ศิริจินดาเลิศ
Titleกรรมวิธีใหม่ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ของออกซาโซลิดิโนน โดยวิธีการจัดเรียงโครงสร้างเป็นวงภายในโมเลกุลด้วยกรด / ถิรวัฒน์ ศิริจินดาเลิศ
Imprint 2548
Descript 76 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ออกซาโซลิดิโนน อนุพันธ์ การสังเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3305CHECK SHELVES