Authorดาวรัตน์ ชูทรัพย์
Titleหมื่นร้อยพันผสาน เล่ม 3 : บันทึกสิ่งดีวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทย / ดาวรัตน์ ชูทรัพย์, ค้นคว้าเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ถ้อยคำสำนวน : สำนวนไทยจากรามเกียรติ์ : ลูกทรพี ; เหตุเกิดเพราะความง่วง -- ชวนกิน : เสพศิลป์ กินดอกไม้ ; ข้าวขุยไผ่ : เมล็ดข้าวจากราวป่า ; อมนุษย์โภชนา -- ถิ่นไทย : นามนี้มีที่มา ; จากมหานาคสู่บางขนาก -- นัยประวัติ : ไปรษณีย์ประติมา หนึ่งหน้าบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ; ดอกไม้สัญลักษณ์ ; หมอชีวกโกมารภัจจ์ -- อรรถอุบาย : นางมณีเมขลา-รามสูร ; ความฝัน -- สืบสายวัฒนธรรม : เรื่องของอีกา ; แพรพรรณวรรณนา ; กัทลีลีลา


วัฒนธรรมไทย ไทย -- รวมเรื่อง ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library390.09593 ด439หCHECK SHELVES
Arts LibraryDS568 ด227หCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS568 ด227หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ด439ห ล.3CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ด439ห ล.3CHECK SHELVES