Authorทวีผล แก้วศิริ
Titleการวัดค่าไดอิเล็กตริกของน้ำมันทอดอาหารในสภาวะต่างๆ / ทวีผล แก้วศิริ
Imprint 2548
Descript 29 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ไดอิเล็กทริก อาหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3285CHECK SHELVES