Titleสู่เส้นทางสร้างชุมชนน่าอยู่ / สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
Imprint นนทบุรี : สำนักงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ กลุ่มงานการแพทย์พื้นบ้าน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 214 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

การพัฒนาชุมชน -- ไทย อนามัยชุมชน -- ไทย สุขภาพ -- ไทย การส่งเสริมสุขภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library362.12 ส886LIB USE ONLY
Social Research Institute Library362.12 ส886LIB USE ONLY