Authorนพเก้า ณ พัทลุง
Titleการวิจัยในชั้นเรียน : หลักการและแนวคิดสู่ปฏิบัติ / นพเก้า ณ พัทลุง
Imprint สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 116 หน้า ; 30 ซม

การศึกษา -- วิจัย วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library370.7 น165กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.7 น165กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.7 น165กCHECK SHELVES