Titleคู่มือท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ [จุลสาร]
Descript 19 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เมืองท่าแห่งทิศเหนือ -- เที่ยวเมืองพระยาพิชัย -- วิถีอันสงบงามในเมืองลับแล -- แหล่งแร่เหล็กน้ำพี้ -- แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ -- ชมไพรบนเส้นทางสายธรรมชาติ -- งานประจำปีประเพณีท้องถิ่น -- ของกินของฝาก -- ที่พักบนเส้นทาง -- เตรียมตัวเดินทาง


การท่องเที่ยว การเดินทาง -- คู่มือ อุตรดิตถ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.จุลสาร 00401CHECK SHELVES