Titleคู่มือท่องเที่ยววัฒนธรรมสัญจร [จุลสาร]
Descript 17 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การท่องเที่ยวกับวัฒนธรรม -- เกาะรัตนโกสินทร์ -- เกาะเกร็ด -- ตลาดน้ำ -- บ้านไทยกรุงเก่า-เรือนแพสะแกกรัง -- เพชรบุรี -- หัตกรรมภาคกลาง -- หัตถกรรมภาคอีสาน -- บ้านปราสาท -- น่าน -- เชียงใหม่ -- แม่ฮ่องสอน -- นครศรีธรรมราช -- เที่ยวอย่างมีวัฒนธรรม


การท่องเที่ยว การเดินทาง -- คู่มือ ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.จุลสาร 00027CHECK SHELVES