Authorถาวร ช่วยประสิทธิ์
Titleทหารเหลือใช้สงคราม / ถาวร ช่วยประสิทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 122 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่; 21 ซม

CONTENT

ทหารใหม่ -- วัฒนานคร -- ญี่ปุ่นมหามิตร -- ขยับขึ้นเหนือ -- เชียงตุง -- เมืองพาน -- สหรัฐไทยเดิม -- ทางกลับ


ถาวร ช่วยประสิทธ์ สงครามเอเชียบูรพา ทหาร -- ชีวประวัติ สงครามโลก ค.ศ. 1939-1945 -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS578.32.T3 ถ227ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ถ331ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 ถ331ทCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS578.32.T3 ถ227ทCHECK SHELVES