Authorวิจิตร ว่องวารีทิพย์
Titleโครงการ ร่างกาย เสน่ห์ อัตลักษณ์ และความเท่าเทียมเรื่องสุขภาพในสังคมไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิจิตร ว่องวารีทิพย์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
Descript ก-ญ, 176 แผ่น ; 30 ซม

CONTENT

สุขภาพกับการลงทุนในร่างกาย -- อุตสาหกรรมประทินผิว : การนำธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เข้าร่าง -- อาหาร เคมี และยา กับอุดมการณ์ -- อาหารเข้าราง ตัวตน และเสน่ห์จากภายใน -- การลงทุนในร่างกายกับมายาคติและความเท่าเทียมเรื่องสุขภาพ


สุขภาพกับความงาม โภชนาการ อาหาร การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613 ว523คCHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryRA776 ว523ค 2549CHECK SHELVES