Authorพะตีจอนิ โอ่โดเชา
Titleจอเกอะโดะ คนขี้เกียจ / พะตีจอนิ โอ่โดเชา, เล่าความ ; นาโก๊ะลี, เขียนคำ ; กุลธวัช เจริญผล, เขียนภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 25, 102 หน้า: ภาพประกอบ; 21 ซม

CONTENT

จอเกอะโดะ -- ข้าวเปลือกสามเมล็ด -- นางไก่ป่าขาว -- สองพี่น้อง -- เจ้าเมืองเสือ -- เจ้าเมืองเหยี่ยว -- นางเก้งกับนางเขียด -- จ้ออ้า คนเลี้ยงแพะ -- เจ้าท่อนฟืน -- นกกับช้าง -- แร้ว -- จอแหละ -- ผัวเมีย -- ไม้คิด -- เจ้าเมืองบาดาล -- เด็กกำพร้าเหลาตอก -- น้ออีเมอกับอี้มอเล


นิทานพื้นเมือง นิทานพื้นเมืองไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4221 จ19พCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 จ19พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.20495 พ493จCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.20495 พ493จCHECK SHELVES
Education Library398.20495 พ493จCHECK SHELVES
Education Library398.20495 พ493จCHECK SHELVES
Education Library398.20495 พ493จCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4221 จ19พCHECK SHELVES