Authorสุมาลี มหณรงค์ชัย, ผู้แต่ง
Titleพระนาคารชุนะกับคำสอนว่าด้วยทางสายกลาง / สุมาลี มหณรงค์ชัย
Imprintกรุงเทพฯ : ศยาม, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (12), 298 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

สภาพแวดล้อมและหลักคำสอนในยุคก่อนกำเนิดสำนักมาธยมิกะ -- หลักคำสอนสำคัญๆ ของพระนาคารชุนะ -- ประวัติคณาจารย์คนสำคัญของสำนักมาธยมิกะ


นาคารชุนะ พุทธศาสนามหายาน พุทธศาสนามหายาน -- คำสั่งสอน มาธยมิกะ (พุทธศาสนา)

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBQ7384 ส246พรCHECK SHELVES
Arts LibraryBQ7384 ส246พรCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.392 ส842พรCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.392 ส842พรCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies294.392 ส842พร 2548CHECK SHELVES