Authorวรศักดิ์ เพียรชอบ
Titleรวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา / วรศักดิ์ เพียรชอบ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 493 หน้า ; 26 ซม

SUBJECT

  1. การวัดผลทางการศึกษา
  2. พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : EDU Chula Collection372.86 ว287รCHECK SHELVES
Education Library372.86 ว287รCHECK SHELVES
Education Library372.86 ว287รDUE 18-05-17 BILLED