Authorพีระพงศ์ สุขแก้ว
Titleการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ / พีระพงศ์ สุขแก้ว
Imprint กรุงเทพฯ : ปราชญ์สยาม, 2548
Descript 192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

การเรียนการสอนภาษาแบบองค์รวมเป็นอย่างไร -- การเน้นเสียงหรือการออกเสียงหนักเบา -- เขียนให้ได้ดี...ต้องมีอะไรบ้าง: องค์ประกอบของการเขียน


ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)420 พ798กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)420 พ798กCHECK SHELVES