Authorปณิตา วงศ์มหาดเล็ก
Titleวัสดุและการก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นในการอยู่แบบยั่งยืนของไทย / คณะผู้วิจัย: ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก, สัทธา ปัญาแก้ว, สุพิชชา โตวิวิชญ์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยศิลปากร, 2548
Descript 112 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันตก) สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย (ภาคตะวันตก) สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย (ภาคตะวันตก) วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ไทย (ภาคตะวันตก) ไทย (ภาคตะวันตก) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)728.09593 ภ669 ล.6CHECK SHELVES