Titleนวัตกรรมสมุนไพรไทย...ก้าวไกลสู่อุตสาหกรรม / กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2547.
Descript (7), 128 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

CONTENT

ฟ้าทะลายโจร -- ส้มแขก -- กระชายดำ -- หม่อน -- กวาวเครือขาว -- กระเจี๊ยบแดง -- ชุมเห็ดเทศ -- ขมิ้นชัน -- ไพล -- ลูกประคบ -- บัวบก -- พริกไทย


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สมุนไพร

LOCATIONCALL#STATUS
Center of Excellence on Hazardous Substance Management LibraryRS164 พ213น 2547CHECK SHELVES