Authorทัศนัย ไกรทอง
Titleการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ / ทัศนัย ไกรทอง
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ -- ทฤษฎีบุคลิกภาพ : ซิกมันต์ ฟอยด์ ; คาร์ล กุสตาฟ จุง ; อับราฮัม มาสโลว์ ; แฮรี่ สแตค ซัลลิแวน ; อัลเฟรด แอคเลอร์ -- ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ -- การดูแลรูปลักษณ์เพื่อการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ -- การแต่งกายเพื่อการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ -- ทักษะการสนทนาและการพูดเพื่อการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ -- มารยาทในการร่วมกิจกรรมในสังคม


บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)155.25 ท362กCHECK SHELVES