Authorอรพรรณ พนัสพัฒนา
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม ฝากเงิน เก็บของในคลังสินค้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / อรพรรณ พนัสพัฒนา
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 148 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

ฝากทรัพย์ -- วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม -- ฝากเงิน -- เก็บของในคลังสินค้า -- จ้างแรงงาน -- จ้างทำของ -- รับขน


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ฝากทรัพย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างทำของ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รับขน

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 535 อ332ค 2549LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 535 อ332ค 2549CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 535 อ332ค 2549CHECK SHELVES