Titleปรับกลยุทธ์ สร้างโอกาส รับกระแสน้ำมันแพง-ดอกเบี้ยขาขึ้น
Imprint กรุงเทพฯ : ไทยธนาคาร, 2548
Descript 177 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ธุรกิจไทย ปี 2549 และกลยุทธ์รับความเสี่ยง -- FTA ของไทย โอกาสหรือกับดักไทยในเวทีโลก -- ภาวะน้ำมันแพงและทางเลือกการชำระหนี้กองทุนน้ำมัน -- พลังงานทดแทน ทางเลือกที่เหมาะสมในภาวะน้ำมันแพง -- ทิศทางท่องเที่ยวไทย การปรับตัวรับผลกระทบและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง -- อสังหาริมทรัพย์ หันสู่ทิศทางขาลง -- ไข้หวัดนกระลอกใหม่ ภัยคุกคามที่ต้องระวัง -- ยุคทองของทองคำ -- SET index ปี 248 ไม่ค่อยสดใส -- ทิศทางตลาดตราสารหนี้ -- กลยุทธ์บริหารเงินปี 49 ทำเรื่องยากๆ ให้ง่ายเข้าไว้ -- มุมมองเศรษฐกิจและคาดการณีตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2549 -- Mega projects ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ระวังกระทบเสถียรภาพ -- ระดมเงินออม สร้างเสถียรภาพสนับสนุนการลงทุน -- แปรรูป กฟผ. กรณีศึกษาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่น -- เศรษฐกิจโลก ความแข็งแกร่งลดลง ความเปราะบางและความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น -- เศรษฐกิจสหรัฐฯ ความำม่สมดุล ความเปราะบางของเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่ต้องระวัง -- ญี่ปุ่น 22549 รุ่งอรุณหรืออาทิตย์อัศดง -- เศรษฐกิจยุโรป ความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัว -- บทบาทของจีน บทบาทมุ่งขยายการค้าและการลงทุนต่างประเทศ -- เวียดนาม เพื่อนบ้านที่น่าจับตามอง


ยุโรป -- ภาวะเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น -- ภาวะเศรษฐกิจ จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ เวียดนาม -- ภาวะเศรษฐกิจ สหรัฐเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันทางการค้า -- ไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย เขตการค้าเสรี ธุรกิจ -- ไทย การเงิน -- ไทย การลงทุน -- ไทย เศรษฐศาสตร์ -- รวมเรื่อง ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ ไทย -- การค้า

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library330.9593 ป437CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ป437CHECK SHELVES
Political Science Library330.9593 ป437CHECK SHELVES
Education Library330.9593 ป432CHECK SHELVES
Education Library330.9593 ป432CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.9593 ป437CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.9593 ป437CHECK SHELVES