Authorอรวรรณ วิชัยลักษณ์
Titleบอนสี : เอกสารวิชาการ / โดย อรวรรณ วิชัยลักษณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 118 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม

CONTENT

สถานการณ์ความเป็นมาการผลิต การตลาดบอนสี -- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และพันธุ์บอนสี -- เทคนิคการผลิตบอนสี -- การส่งเสริมและพัฒนาบอนสี -- ตับบอนสี -- ลักษณะใบบอนสี


บอนสี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)635.93464 อ373บCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)635.93464 อ373บCHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryQK364 .อ372 2548CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryQK364 .อ372 2548CHECK SHELVES