Authorพิชญา ลักษณะพฤกษา
Titleการผลิตถุงยางอนามัยจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ / พิชญา ลักษณะพฤกษา
Imprint 2548
Descript 33 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ถุงยางอนามัย -- การผลิต น้ำยางพารา

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 /3221CHECK SHELVES