Authorพิมลพรรณ พิเศษภักดีกุล
Titleการสกัดสารสำคัญจากบัวบกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปของครีมบำรุงผิวหน้า / พิมลพรรณ พิเศษภักดีกุล
Imprint 2548
Descript 46 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

บัวบก เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวหน้า

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 /3220CHECK SHELVES