Authorภัทรากร วิศิษฎางกูร
Titleการใช้นาโนคอมพอสิทในสารเคลือบผิวฐานน้ำ / ภัทรากร วิศิษฎางกูร, วันเฉลิม รุ่งสว่าง
Imprint 2548
Descript 76 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

นาโนคอมพอสิต สารเคลือบผิว

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 /3265CHECK SHELVES