Authorธมลวรรณ พฤกษ์สถาพร
Titleการหาวิธีที่เหมาะสมในการหาปริมาณของน้ำตาลไซโลสในสภาวะต่างๆ / ธมลวรรณ พฤกษ์สถาพร
Imprint 2548
Descript 22 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

น้ำตาลไซโลส

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3209CHECK SHELVES