Authorประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
Titleทักษิณกับพวก / ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ เขียน
Imprint กรุงเทพฯ : openbooks, 2549
Descript 215 หน้า ; 19 ซม

CONTENT

นิติกรรมอำพราง -- เบื้องหลังคำพิพากษา -- เบื้องหลังเศรษฐีหุ้นไทย -- ภาษีโอนหุ้น: นวัตกรรมแห่งชนชั้น -- ปฐมบทค่าโง่ ไอทีวี -- นักการเมืองกับภาษี -- ปริศนาที่ดินแบงก์ชาติ -- กระบวนการสร้างหนี้เทียม -- ปริศนาที่ดิน ธ.ก.ส. 900 ล้าน -- ขุมทรัพย์ยุค 3 จอมพล


นักการเมือง -- ไทย การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.9593 ป388ทCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ป388ทCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ป388ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)364.1323 ป388ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)364.1323 ป388ทCHECK SHELVES