Authorเดช เหมือนขาว
Titleโลหะวิทยางานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ / เดช เหมือนขาว
Imprint สงขลา : เทมการพิมพ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 143 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 25 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะวิทยา -- เทคนิคการหล่อและการควบคุมคุณภาพตัวเรือนเครื่องประดับ -- แผนภาพสมดุลภาค -- กระบวนการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ -- การตรวจสอบโครงสร้างของโลหะ -- ข้อบกพร่องในงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ -- ข้อบกพร่องในงานหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ: กรณีศึกษาโลหะเงินเจือ


โลหวิทยา เครื่องประดับ โลหะ -- การหล่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)671.2 ด831ลCHECK SHELVES