Authorถาวร วรรณศิริ
Titleกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ : เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 3900120 SP ACT-SWIMMING / ถาวร วรรณศิริ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Descript 72 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

กีฬา ว่ายน้ำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)797.21 ถ332กCHECK SHELVES