Authorสุกัญญา สันติพัฒนาชัย
Titleปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ? : กรณีตัวอย่างโรงเรียนราชวินิตมัธยม / โดย สุกัญญา สันติพัฒนาชัย
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
Descript 77 หน้า ; 21 ซม

การปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร โรงเรียน -- การบริหาร โรงเรียนราชวินิตมัธยม -- การบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)373.12 ส739ปCHECK SHELVES