Authorเนลสัน, บ๊อบ, ค.ศ. 1956-
Title1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน = 1001 ways to energize employees / โดย Bob Nelson ; เรียบเรียงโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Descript 227 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

ปลุกเร้าตัวบุคคล : สร้างขวัญกำลังใจ ; การมอบอำนาจ อิสรภาพและการพึ่งพาตนเอง ; การสื่อสารแบบตัวต่อตัว ; การขอคำแนะนำ ; ผลักดันและปลุกปั้นความคิดสร้างสรรค์ ; การฝึกอบรมและพัฒนา ; งานท้าทายที่น่าสนใจ -- ปลุกเร้าทีมงาน : วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่ชัดแจ้ง ; ทีมสปิริต ; การประชุมที่มีประสิทธิภาพ ; การริเริ่มของทีม ; คำแนะนำของทีม ; ทีมสร้างสรรค์ ; ทีมงานบริหารตัวเอง -- ปลุกเร้าองค์กร : นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ ; อุ้มชูภาวะอิสระและการทำงานด้วยตนเอง ; ความยืดหยุ่นในองค์กร ; การสื่อสารในองค์กร ; โครงการขอคำแนะนำ ; โปรแกรมพัฒนาพนักงาน ; ผลประโยชน์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ; ความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของพนักงาน ; ความเอาใจใส่ต่อสังคม


การจูงใจในการทำงาน การบริหารงานบุคคล Personnel Management Leadership Motivation Staff Development

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library658.3 น795หCHECK SHELVES
Education Library658.3 น795หCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.314 น795พCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.314 น795พCHECK SHELVES
Dentistry LibraryHF5549.5.M63.น74พ,2549CHECK SHELVES