Authorเท็นซิน พัลโม, ค.ศ. 1943-
Titleรูปเงา ขุนเขา ทะเลสาบ : นักบวชสตรีกับการปฏิบัติธรรม = Reflections on a mountain lake / อานิ เท็นชิน พัลโม, เขียน ; นวรัตน์ ธาระวานิช, แปล ; อนิตรา พวงสุวรรณ โมเชอร์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 16, 396 หน้า : ภาพประกอบ : 21 ซม

CONTENT

โยคินีจากตะวันตก -- แรงดลใจให้เกิดการปฏิบัติธรรม -- จริยธรรมและไตรสิกขา -- ภูมิ 6 -- สตรีกับวิถีพุทธธรรม -- สมถภาวนา -- วิปัสสนาภาวนา -- ความรู้ตัวทั่วพร้อม -- อุปสรรคของชาวตะวันตก -- ท็องเลน การปฏิบัติแห่งการให้และรับ -- ธรรมชาติเดิมแท้ของจิต -- บทบาทของคุรุทางจิตวิญญาณ -- วัชรยาน -- การตรึกภาพเทพเจ้า -- โครงการสามเณรีอารามด็องจู กาทซาล ลิง


เท็นซิน พัลโม ค.ศ. 1943- พุทธศาสนา -- ทิเบต ชีวิตทางจิตวิญญาณ -- พุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.25-413LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)294.344 ท594รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.344 ท594รCHECK SHELVES