Titleนานาสาระวัฒนธรรมไทย เล่ม 3 / [ค้นคว้าและเรียบเรียง: เบญจมาส แพทอง ... [และคนอื่นๆ]]
Imprint กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 155 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

สวนบางขุนนนท์ -- ธรรมเนียมตักบาตรของชาวคลอง -- ประเพณีเผาศพของชาวคลอง -- ไปเที่ยวเมืองปากน้ำ -- อาหารการกินของชาวปากน้ำ -- เล่าขานตำนานพื้นถิ่น ย่านถนนพระอาทิตย์ และถนนพระสุเมรุ -- นั่งรถรางไปบางคอแหลม -- ตลาดน้ำปากคลองบางคอแหลม -- วัดป่าโมกวรวิหาร -- วันมาฆบูชา -- ถวายผ้าป่า -- พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี -- ลายไทย -- สนทนากับภูมิสถาปนิก -- เมื่อข้าราชการไทยได้รับทุนไปเรียนต่อ -- รายการ คันฉ่องส่องไทย -- พระศรีมหาโพธิ -- วัดชนะสงคราม -- วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร -- วัดบรมนิวาส -- วัดโพธิ์บางโอ -- วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา -- วัดพุทไธสวรรย์ -- พระพุทธรูปสำคัญ วัดสุทัศนเทพวราราม -- พระพุทธไสยาสน์โบราณ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ -- รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก -- เสาชิงช้า-โบสถ์พราหมณ์ -- เครื่องจักสานไทย -- ศิลปะจีนในประเทศไทย -- ช่อฟ้า บราลี : ศิลปกรรมในวัด -- สิมอีสาน -- ฮูปแต้มอีสาน -- สะพานสวย เทวดาสร้าง -- สะพานในวัดเบญจมบพิตร -- ศีรษะโขนประดับมุก -- สัปคับงาช้าง -- จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ -- พระราชพิธีกาญจนาภิเษก -- ตรุษจีน -- วันสงกรานต์ -- ตักบาตรดอกไม้ -- ไหว้ครูนาฏศิลป์ : ดนตรีไทย -- พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย -- เมืองเสมา -- ป้อมคู ประตูหอรบ เมืองนครราชสีมา -- พระราชวังพญาไท : จากโรงนา มาเป็นพระราชวัง -- พระราชวังพญาไท : จากโรงหมอ รอเป็นพิพิธภัณฑ์ -- วังหน้า -- หอประติมากรรมต้นแบบ -- สุพรรณบุรี : ศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันตก -- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี -- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร -- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับโบราณสถานอยุธยา -- ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ผู้วางรากฐานประติมากรรมสมัยใหม่ -- ลำตัด -- เส้นทางหนังสือไทย


วัฒนธรรมไทย ศิลปกรรม -- ไทย ศิลปกรรมไทย Thai culture ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- โบราณสถาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.09593 น468 ล.3CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306.09593 น468 ล.3CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 79406CHECK SHELVES