Titleโครงการฝึกอบรมทางไกล : รวมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ
Imprint กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 184 หน้า ; 21 ซม

การศึกษาทางไกล ข้าราชการพลเรือน -- การฝึกอบรม

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library352.669 ค962CHECK SHELVES
Education Library352.669 ค962CHECK SHELVES
Education Library352.669 ค962CHECK SHELVES
Education Library352.669 ค962CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.669 ค962CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.669 ค962CHECK SHELVES