Authorภัทรศักดิ์ วรรณแสง
Titleย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2537
Edition พิมพ์ครั้งที่ 5
Descript 148 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

วัตถุแห่งหนี้ -- ผลแห่งหนี้ -- การผิดนัด -- การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย -- การควบคุมกองทรัพย์สินลูกหนี้ -- การโอนสิทธิเรียกร้อง -- สิทธิยึดหน่วง -- บุริมสทธิ -- ลูกหนี้หลายคนและเจ้าหนี้หลายคน -- ความระงับแห่งหนี้


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้ หนี้

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 501 ภ373ย 2537CHECK SHELVES