Titleโครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดแพร่
Imprint กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์, 2546
Descript IV, 54 แผ่น : แผนที่ ; 42 ซม

CONTENT

ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมทั้งขอบเขตการปกครอง และขอบเขตพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม -- ลักษณะภูมิอากาศ -- ลักษณะภูมิประเทศและทิศทาง -- ทรัพยากรน้ำ -- ลักษณะทางธรณีวิทยาและการทำเหมืองแร่ -- ทรัพยากรดิน -- ทรัพยากรป่าไม้ -- การใช้ที่ดิน -- แหล่งท่องเที่ยว แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรม -- โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย -- แพร่ ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- แพร่ แพร่ -- แผนที่ แพร่ -- ภูมิศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)912.593 ค961 พรLIB USE ONLY