Authorพระมหาศรีบรรดร ถิรธมฺโม
Titleสังคมทางการเมืองการปกครองในอาณาจักรภูกามยาว (รัฐพะเยาในอดีต) / พระมหาศรีบรรดร ถิรธมโม
Imprint พะเยา : หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

ขุนจอมธรรม-ธรรมราชาแห่งลุ่มน้ำอิง -- ขุนเจืองธรรมิกราช-มหาราชแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ขุนงำเมือง ยุค 3 กษัตริย์ 3 อาณาจักร -- พะเยา ภายใต้การปกครองของล้านนา -- พะเยาภายใต้การปกครองของสยาม: พะเยากับอดีตเมืองร้าง 56 ปี (2330-2386) ; สายสัมพันธ์เมืองพะเยา-ลำปาง ; แนวทางกลืนชาติคนเมืองล้านนาสู่รัฐไทย -- สรุปภาพเมืองพะเยา 909 ปี


ภูกามยาว (เมืองโบราณ) พะเยา -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.3 พ358ส 2548CHECK SHELVES