Authorอรัญญา ศิริผล
Title"คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า" : ประสบการณ์ชีวิตของชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมวัฒนธรรมบริเวณชายแดนไทย-พม่า / อรัญญา ศิริผล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript 175 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

พรมแดนรัฐชาติ วัฒนธรรมและความเป็นชาติพันธุ์: บริบททางประวัติศาสตร์ของชายแดนระหว่างไทย-พม่า -- การกลายเป็นสินค้าของคนไทใหญ่พลัดถิ่น: การก่อตัวขึ้นของชุมชนไทใหญ่พลัดถิ่นในบริบทรัฐชาติไทย-พม่า ; ไทใหญ่กับการกลายเป็นสินค้าของคนพลัดถิ่น ; ไตใน-ไตนอก พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนทางชาติพันธุ์ในบริบททุนนิยมและรัฐชาติไทย -- ประสบการณ์คนพลัดถิ่นกับการวางตัวตนที่บ้านใหม่


ไทใหญ่ -- ไทย แรงงานต่างด้าว -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)331.6209593 อ388คCHECK SHELVES